Yazılarınızda ve sohbetlerinizde müteaddit İttihatçılar için “komitacı” ifadesini kullanıyorsunuz. Bu tabir ne manaya gelmektedir?
Komitacı, kendi fikrini her şeyden üstün tutan, bunu karşısındakine empoze eden, başkasının hayatına fikrine hürmet duymayan, icabında bunun için zor kullanan kişidir.

XIX. asır sonlarında Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetine karşı mücadele eden teşkilatlara komita denirdi. Sonradan her ihtilalci cemiyete komita denmiştir. İttihatçılar, Sultan Hamid’e karşı isyan ederken, Balkan halklarındakileri misal aldığı için, muhalifleri İttihat ve Terakki cemiyeti’ne komita, İttihatçılara da komitacı demiştir.


28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar