Mâlikî mezhebini taklit eden Hanefi bir kadının âdeti 15 gün devam etse ne lazım gelir?
Mâlikî mezhebinde, hayzın azamisi, o zamana kadar gördüğü hayzların en uzununun 3 gün fazlası olur. Mesela en uzun süren hayz 10 gün ise, bir sonraki ay en fazla 10+3=13 gün hayz görebilir. Ancak bu toplam, 15 günü aşamaz. Şayet aşarsa, 15 gün kabul edilir. Mesela en uzun süren hayzı 13 gün ise, bir sonraki ay en fazla 15 gün fazla görebilir.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar