Denklik cihetiyle Arap olmayan biri Arap bir kızla evlenebilir mi?
Bugün için denkliğe mani değildir. Zira Araplar arasında asabiyet (kabile ayrımı) kalmamıştır. Şimdiki Araplar’ın ekserisi Arab-ı Müsta’cime’dir. Bunlarda asabiyet cari değildir.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar