Osmanlı Devleti’nin Cihan Harbi’ne girmeme gibi bir şansı var mıydı?
Harbe zamanın hükümeti isteyerek girdi. Bunun için lazım gelen her şeyi yaptı. İngiltere ve Fransa ile anlaşma yapma teşebbüsleri göstermeliktir. Zaten Cihan Harbi’nden sonra itilaf devletleri saldıracaktı diyenler doğruyu söylemiyor. Mamafih itilaf devletleri Osmanlı Devleti’nin harbe girmemesi için fazla gayret göstermedi.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar