Filistin, Suriye, Irak, Ürdün, Mısır, BAE, Kuveyt, Mısır, Sudan, Yemen bayrağı birbirine benzemektedir. Bu bayrağın Türklere karşı isyanı sembolize ettiği doğru mudur?
1918 ve sonrası eski Osmanlı topraklarında kurulan Arap devletlerinin bayraklarında 1916 Arap ayaklanmasının sembolü olan siyah, kırmızı, beyaz ve yeşil renkler bulunur. Siyah, Abbasileri, kırmızı, Araplığı, yeşil Müslümanlığı ve beyaz da istiklali sembolize eder. Bunun dışında ufak tefek sembollerle birbirinden ayrılır. Mesela Ürdün bayrağındaki yıldız, yedi köşeli Amman’ı sembolize eder. Bu bayrak ilk olarak 1916 ihtilali esnasında Hicaz Emiri Şerif Hüseyn’in bayrağında kullanılmış; sonra diğerlerine örnek teşkil etmiştir. İngiliz diplomat Mark Sykes tarafından tasmim edildiği söylenir.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar