Kırım tarihine dair bir kitap tavsiye eder misiniz?
Bu mevzuda dağınık kitap ve makaleler vardır. Tamamı hakkında Halil Erenoğlu’nun Kırım - Taurika - İskitya - Küçük Hazarya - Küçük Tataristan isimli kitabı var.
4 Mayıs 2021 Salı
Alakalı Başlıklar