Bir türbeye bekçilik yapmak caiz midir? Bu kimseye, fitre ve zekât verilirse alması caiz midir?
Türbedara verilen, onun mülkü olur. Türbeye verilen her şey de yerine göre türbenin masrafına ve türbedarın maişetine harcanır. Zekât ve fıtra verilirse, alan fakirse kullanır. Zenginse, fakir eşine veya çocuklarına verebilir. Türbedarlık çok sevaplı iştir. O kişi evliya ise zaten rızaya kavuşmuştur, gelenlere faydası olur. Değilse, gelen giden ibret alır.


4 Mayıs 2021 Salı
Alakalı Başlıklar