Hanefî mezhebine göre dudak kuru iken yalayıp yutmak orucu bozar mı?
Bir kimse ağzından çıkan tükrüğü ve burnundan çıkan sümüğü içine çekerse orucu bozulmaz. Mesela iplik bükmek ister de onu tükrüğü ile ıslatır ve tekrar tekrar ağzına sokarsa orucu bozulmaz. Bozar diyen de vardır. (İbni Abidin)
26 Temmuz 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar