Câmi yapmak sadece ihtiyaç için mi olur? Devlet reisi şan için câmi yaptıramaz mı? Ayrıca câminin gösterişli olması ile israf arasında bir münesebet var mıdır? Öyleyse Mimar Sinan’ın yaptırdığı câmiler hangi hükme girmektedir?
Her şey bir ihtiyaç için olur. Şan için mabed yapılmaz. Bazı yerlere, hele fakir mahallelere ihtişamlı câmiler yaptırmak lüzumsuzdur. Câminin ihtişamlı olması, gösteriş yapmak niyetiyle olursa makbul değildir. İslâmiyetin vakarını göstermek niyetiyle, câhillerin yanlış düşünmesini önlemek maksadıyla câiz olur. Osmanbey'deki müslümanlar câmiye ihtiyaçları olduğunu Sultan Hamid'e söylemişler. Kaç kişi olduklarını sormuş. 100 kişilermiş. 120 kişilik bir küçük câmi yaptırmış. Şan için koca bir câmi dikmemiş. Osmanlılar umumi yerlere ihtişamlı ve büyük câmiler yapar; mahallelere mahallenin mimarîsine ve ihtiyacına uygun küçük ve zarif mescidler yapardı. Bu câmi ve mescidler vakit namazlarında ağzına kadar dolardı.
26 Temmuz 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar