Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa’yı tevkif emrini icra etmemesi üzerine hakkında bir takibat yapıldı mı?
Hayır. İstanbul’da hükümet düştü. Yeni hükümet Anadolu ile iyi geçinmek yolunu seçti. Zaten bir müeyyide tatbik imkânı yoktu.
30 Nisan 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar