Oğuz Han ve Zerdüşt’ün bazı tarihçilerin dediği gibi peygamber olma ihtimali var mıdır?
Peygamber olduğu nass ile bildirilmeyen bir zat için peygamber denemez.
30 Nisan 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar