Nesefî gibi bazı âlimler Peygamber Efendimize söven kişinin tövbesinin kabul olmayacağını söylemektedir. Bunu yapan kişi pişman olmuşsa ne olacak?
Tövbenin kabul edilmemesi kazaendir; yani mahkeme cihetiyledir. Çünkü bu bir suçtur. Diyaneten her tövbe makbuldür.
30 Nisan 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar