İbn Haldun için her devrin adamı ve kaypak tabirini kullananlar vardır. Ne dersiniz?
İbn Haldun, bir fıkıh âlimidir. Dini gayet iyi bilir. İtikadi bozuk olanlar, Ehl-i sünnet alimlerini beğenmez. Fitne çıkarmamak, sulhe yanaşmak, memleketi selamete çıkarmak kaypaklık ise, bunun bir mahzuru yoktur. Her doğru her yerde söylenmez.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar