İslam hukukunda kocanın karısıyla ne kadar uzun süre birlikte olmaması boşanmayı gerektirir?
Boşanmayı gerektirmez.
22 Nisan 2021 Perşembe
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar