İslam hukukunda kocanın karısıyla ne kadar uzun süre birlikte olmaması boşanmayı gerektirir?
Boşanmayı gerektirmez.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar