Tanzimat’tan sonra bazı kanunların Avrupa’dan iktibas edilmenin sebebi nedir?
Bunun cevabı uzundur. Benim Osmanlı Hukuku kitabıma bakınız. Bir takım ihtiyaçlar buna sevketmiştir. Amerika'yı yeniden bulmaya lüzum yoktur. Bu, şeriata aykırı değildir. Çünki örfi hukuk sahasıdır.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar