Şâtıbî ve Muvafakat adlı eseri niçin reformistler tarafından çok tutuluyor?
Şâtıbî maslahat ve makasıdı, yani dinin hükümlerinde gözetilen maksatları güzel anlatıyor. Bu kitap Maliki mezhebine göre yazılmıştır. Modernistler buradaki ifadeleri kendi maksatlarına göre eğip büküyorlar.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar