Bir davada, müvekkil karşı taraf ile ucuza sulh olmak istese, avukat da bu bedeli müvekkiline ödeyip davaya devam etmek istese ve kazandığı paranın tamamını alsa caiz olur mu?
Başta konuşulan meblağ esastır. Ücret-i vekâlet budur. Müvekkil ile borçlu sulh olduktan sonra borç ortadan kalkar. Avukatın takibi düşer. Sulh olmadan evvel müvekkil alacağını avukata bedelli veya bedelsiz nakledebilir. Bu takdirde avukat takip edebilir.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar