Osman dışında hulefa-i raşidînin isimlerinin Osmanlı hanedanında konulmamasının sebebi nedir
Bu bir tercih meselesidir. Sebep aramak lüzumsuzdur. Her isim konacak diye bir şart yoktur.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar