Ümmetin âlimlerinin dalalette birleşmeyeceği hadisle sabit ise, ulemanın çoğunluğunun itikadî ya da fıkhî bir meselede yanılıp, azınlıkta kalan ulemanın isabet etmesi mümkün olabilir mi?
O zaman birleşmiş olmaz, ihtilaf etmiş olur. İhtilafta bir tane doğrudur, diğerleri hatalıdır. Bunu da Allah bilir.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar