Enver Paşa, Sultan Abdülhamid’den nasihat aldı mı ve onu tahttan indirdiği için pişman oldu mu?
Kendisini Beylerbeyi Sarayı’nda hapis iken ziyaret ettiğinde harb ahvalini anlatıp nezaketen fikrini sorduğunda, iş bu raddeye gelince mi danışıyorsunuz? İngiliz donanması denizler ötesinden kapıya dayandıktan sonra ne yapılabilir? Denizlere hâkim olan devlete karşı harbe girmek hata idi, dediği rivayet olunur. Enver Paşa’nın pişman olduğu doğru değildir. Neden pişman olsun ki, iki apayrı dünyanın insanı idiler. Bu, Cumhuriyet devrindeki ırkçıların, İttihatçıları aklama çabalarındandır.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar