Zina suçu 2 şahid ile sabit olan kişilerde tam manasıyla hadd suçu değilse neden tazir veriliyor?
Hadlerde şartlar tahakkuk etmezse, fiil başka suça dönüşür ve tazir cezası verilir. Zina, bir mecliste zina lafzıyla dört erkeğin şahitliği ile sabit olur. Şahitler bir mecliste olmayarak birer birer şahitlik yapsalar, kendilerine kazf (iftira) haddi vurulur.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar