Şer’î devlet, öşür, haraç, cizye ve ganimetten başka fertlerden vergi toplayabilir mi?
Şer’î devlet toplaması kendisine vecibe olarak yüklenen vergileri toplar. Amme harcamalarına kâfi gelmezse, ayrıca halktan vergi toplayabilir (İbn Abidin). Birincisine tekâlif-i şer’iyye, ikincisine tekâlif-i örfiyye denir.


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar