Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra, hanedan ne oldu?
Moğol istilası, iç harbler ve saltanat kavgaları sebebiyle hanedan mensuplarının çoğu tükendi. Az sayıda hanedan mensubu, bazısı emniyet sebebiyle hüviyetini gizleyerek halka karıştı. Son sultan II. Mesud’un soyu bir müddet Şebinkarahisar’da beylik yaptı. II. Keykavus’un oğlu İskender’in soyu da Yıldırım Sultan Bayezid’e iltihak edip beylik aldı. Orta ve Doğu Anadolu’da, hatta Avrupa’da ve Gürcistan’da tek tük Selçuklu hanedanından indiğini iddia eden veya böyle inanılan aileler vardır. Osmanlılar, bir yandan diğer hanedan mensuplarını beylik verip taziz ederken, öte yandan halka karışmasını temin ederek, Âl-i Osman dışında bir hanedanın devamına ve aristokrasinin teessüsüne imkân tanımamıştır.
22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar