İmam Malik, kendi kitabını resmi kanun ilan etmek isteyen halifeye ilmin önünü keseceği sebebiyle itiraz etmişti. İmam Ebu Yusuf’un kadıyülkudat olduğunda Hanefi kadıları tayin etmesi ve böylece resmi mezhebe yol açması bu hususta bir geriye dönüş sayılmaz mı?
İmam Malik devri, ilmin teşekkül devri idi. halife Mensur ve sonra Harun Reşid, hukuk birliğini temin maksadıyla, onun Muvatta kitabını Kâbe’ye asıp bütün İslam memleketlerinde cari tek kanun olmasını istediler; İmam Malik karşı çıktı. İmam Ebu Yusuf zamanında ise ilmin tedvini büyük ölçüde tamamlanmıştı. Hanefi kadıların tayini, ilmin inkişafına mani olmazdı. Kaldı ki, resmi kanun başka şey; kadıların ekserisinin muayyen bir mezhepten tayini başka şeydir. Birinde teori (kitap) hâkim kılınıyor, diğerinde insan unsuru vardır. Üstelik zaruretler farklı zamanlarda farklı şekilde tecelli eder. Bir zamanda münasip olmayan şey başka zamanda münasip olabilir


22 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar