Hazret-i İsa evlenmiş midir?
İsa aleyhisselamın Mecdelli Meryem (Maria Magdalena) adında kendisine inananlardan bir hanımla evlendiği, hatta çocuğu olup soyunun bu zamana kadar geldiği, ancak kilisenin bunu saklandığına dair son 20 senedir bir rivayet çıkmıştır. Da Vinci’nin Şifresi adlı roman da bunu mevzu edinir. Bu doğru olabilir; ama elde bunu tevsik edecek bir delil yoktur. 30 yaşına gelmiş bir haham olan Hazret-i İsa’nın bekâr olması zaten pek beklenemez. Karen King adında bir teolog 2001 senesinde bu iddiayı akademik bir makalede ele almıştır. O sırada bulunan ve Kıpti (eski Mısır Hristiyanlarının) lisanında yazılmış erken devir Hıristiyanlığına dair bir metnin kopyasını teşkil eden eski bir el yazması papirüs parçasında “Ve İsa’nın karısı da dedi ki” ibaresi geçmektedir. Bu iddia üzerine fırtınalar koptu. Amerikalı bir gazeteci bu iddianın ardına düştü. Papirüsün, Mısır’dan Amerika’ya nasıl geldiğini dedektif gibi araştırdı. Sahte olduğu ortaya çıktı. Bunu Doğu Almanya’da bir ejiptolog (Antik Mısır mütehassısı) uydurdu. Berlin Eski Mısır Müzesi’nin eline geçti. Orada bir müddet çalışan ve hayatı çeşitli dolandırıcılıklara karışmış olan bir mütehassıs, bunu satın aldı. Florida’ya geldi. Karen King’in peşinden aylarca koştu ve nihayet ona satmaya muvaffak oldu. Karen King sonradan bunları anlattı. Kendisi ciddi bir araştırmacı olduğu halde, kadınların kiliseye kabulü ve papaz olması davasının müdafii olduğu için, ideolojik tercihleri ve hissiyatı, aklının önüne geçmiş; yıllarca vesikanın sahteliğini kabul etmeye yanaşmamıştır. İlimle ve araştırmayla uğraşanlar, ister akademik, ister dedektif olsun, şahsi temayüllerini bir tarafa bırakmalıdır. Bir şeye karar verip, sonra bunun delilini araştırmaktansa, bulduklarından bir neticeye varmalı, her zaman şüpheci olmalıdır. Global ısınma veya kadın hakları gibi meseleleri ideolojik hale getirip ahlaki bir mücadeleye dönüştürüp, iyilerle kötüleri ayıran bir kriter olarak görmeye başlayanlar, maalesef internet ve sosyal medya vasıtasıyla, ayrıca resmi ideoloji ve piar yardımıyla çok geniş bir kitleyi inandırmaya muvaffak olabilmektedir.
8 Nisan 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar