Allah’ın cisim olduğuna inananlar ve Allah göktedir diyenler küfre düşer mi?
Muayyen sınırlar içinde kalıp belli bazı nassları yanlış da olsa tevil ederlerse küfre düşmez; bidat ehli olurlar. Mücessime ve Müşebbihe fırkası böyledir.
3 Nisan 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar