Bir kadın kocasının kendisini boşadığını söylese, koca bunu kabul etmese, kadın doğru söylediğini ispat için bir veya iki kadın şahit göstermesi kâfi midir?
Şer’î düzende mahkemeye çıkıp adil iki erkek veya bir erkek iki kadın şahit ikame etseydi, mahkeme ayrılmalarına hükmederdi. Bugün şer’î mahkeme yoktur. Kocanın beyanına itibar edilir ve evlilik devam eder. Kadına günah olmaz.


3 Nisan 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar