İslâmiyet şarabı tedricen kaldırdı, ama niye faizi bir defada kaldırdı?
Faiz şarap kadar yaygın değildi.
29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar