Sözlü kültürün yazılı kültürden daha itimada şayan olmasının sebebi nedir?

Bir dostunuzla görüşüp ağzından duyduğunuz söze mi inanırsınız, mektupta yazdığına mı? Elbetteki sözlü kültür daha mutemeddir. Çünkü şahısla doğrudan irtibatlıdır. İşin içine yazı veya başka vasıta girdi mi şüphe de girer. Bununla alakalı akademik çalışmalar vardır.
29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar