Sarih talak lafızlarında diyaneten hüküm vermek için niyete bakılır mı?
Hayır bakılmaz. Boşama niyeti olsun olmasın, zevcesine sarih lafızla boşama izafe edenin, zevcesi boş düşer. Yalnızca hataen yaparsa, diyanetten boş düşmez. Mesela eşyayı tutması için işin yok diyecekken, boşsun dese veya boşladım yerine hataen boşadım dese, diyaneten boşanma olmaz. Şimdi şer’î mahkeme (kadı) olmadığı için, kazaen boşanma da yoktur.


29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar