Selanik’teki Şemsi Efendi mektebi laik tahsil veren bir mektep miydi?
Laik değildi. Sabataycı çocukların benliğini kaybetmemesi için kurulan bir mektepti. Din derslerine bizzat Şemsi Efendi (Şimon Zwi) girerdi.
29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar