Şafii mezhebinde koca talak kast etmediği halde kinaye sözle talak olur mu?
Şafii mezhebinde de diğer mezhepler gibi kinayeli sözlerde talak kastı yoksa talak olmaz. Sonradan talak kast ettim demesinin hükmü yoktur.


29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar