Halife Abdülmecid Efendi’nin hilafeti Mısır Meliki Fuad’a satmak istediği, ancak pazarlıkta anlaşamadığı doğru mudur?
Halife Abdülmecid Efendi vefatına kadar unvanını kıskançlıkla muhafaza etti. Melik Fuad, halife olmak istedi; ama İngilizler müsaade etmedi. Satmakla halifelik olmaz. Halife Abdülmecid Efendi, dünyanın en zengin insanı Haydaradad Nizamı ile dünür olmuştu, paraya ihtiyacı yoktu. Bu dedikodu, o zaman bir muhbirin, Türk hariciye makamlarına verdiği imzasız bir ihbar mektubunda geçiyor. Ciddiye alınacak bir şey değildir.
29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar