Bevlederken ve taharetlenirken kıbleye dönmek câiz midir?
Kazâ-yı hâcet yaparken (küçük veya büyük abdest bozarken) kıbleye dönmek tahrimen mekruhtur. Taharetlenirken dönmek mekruh değildir. Edebi terketmektir. Zira avret yeri açık iken kıbleye dönerek gusletmek de edebi terk etmek demektir. (İbni Abidin-İstincâ Faslı).
13 Temmuz 2012 Cuma
13 Temmuz 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar