Fransa, İsviçre gibi devletlere darülharb deniyor. Ortada harb olmadığına göre bu tabir doğru mudur?
Darülharb ile harbin bir alakası yoktur. Darülharb-darülislam bir hukuki statüdür. Kanunları İslam hukukuna göre olmayan yere darülharb denir. Burada yaşayan Müslümanlar, icabında kendilerine dinlerinin tanıdığı ruhsatlardan istifade eder Aksi takdirde Müslümanlar hem zayıflar, hem de sıkıntı çeker.


13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar