Suizan etmemek için birinden izahat istemek caiz midir?
Tecessüs haram ise de, fitne çıkarmadan ve üzmeden izahat istemek caizdir. Suizanna sebep de olmamalıdır.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar