Ticaret maksadıyla beslenen koyunlar yılın 6 ayından azını çayırda otlasa o hayvanlar için hayvan zekâtı verilir mi?
Senenin çoğunda merada otlayan hayvanın zekâtı vardır. Ama hayvan zekâtına değil, ticaret zekâtına tâbidir. Senenin yarıdan fazlası çayırda otluyorsa ve eti, sütü, sırtı için besleniyorsa hayvan zekâtına tâbidir. (Nimet-i İslam)


13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar