Bir müderris talebesine icazet verirken kendisinin icazetli olduğu kitaplardan mı sadece icazet verir yoksa icazeti olmadığı halde mevzuuna vâkıf olduğu kitaplardan da verebilir mi?
İcazet-i mutlakada tam icazettir. Bütün ilimlerde izin demektir. İcazet-i mukayyede belli bir ilimde (mesela hadiste) veya belli bir kitabı okutmada (mesela Mesnevi) icazettir.


13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar