Birkaç sene evvel pazartesi ve perşenbe günleri kaza veya nafile oruç tutayım diye kendi kendime söz verdim. Bunlar kaza veya nafile mi olur, adak mı?
“Her pazartesi ve perşenbe Allah rızası için oruç tutayım” veya “Her pazartesi ve perşenbe oruç tutmak nezrim (veya adağım) olsun” demişse, ölene kadar pazartesi perşenbe oruç tutması vaciptir. Böyle dememişse, ister kaza tutar, ister nafile tutar, isterse tutmaz. Vallahi her pazartesi perşenbe oruç tutacağım demişse, yemin olur; tutmazsa, her tutmadığı gün için yemin keffareti verir.
13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar