İbnü’r-Rüşd’ün Bidayetü’l-Müctehid kitabı hangi mezhebe göredir?
Dört mezhebe göre yazılmış; yer yer başka müctehidlerin görüşlerinden de bahsedilmiştir.


13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar