Her mahlûk, ya cevherdir, yahut arazdır. Gamma, kozmik şuâları cevher mi yoksa sıfat mı?
Cevherdir. Küçük de olsa maddedir.


13 Mart 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar