“Harim-i kabe-i aşkı tavaf eyler dil-i Cibril” gibi divan şiirinde geçen ibareler veya “Boşboğaz cehenneme gitmiş, odunlar yaş demiş” şeklindeki darbımeseller küfr olur mu?
Bunlar mecazdır. Küfr olmaz.


28 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar