Bir beldede İslâm hukuku tatbik ediliyorsa, ama hükümet ve ehl-i bidat ve hukuk da bu mezhepten ise orası darülislam sayılır mı?
Darülislam olması için bütün Müslümanların, ezcümle Sünnilerin ve zimmilerin hürriyet içinde olması lazımdır.


28 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar