Büyük camilerde müezzin mahfillerinin yüksekte olması nereye dayanıyor?
Müezzinlerin sesinin her yerden duyulması ve bir müezzinin var olduğunun cemaatçe bilinmesi için ihdas edilmiştir. İlk ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Anadolu'daki en eski müezzin mahfili Eşrefoğlu camiindedir.
28 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar