Bornozların veya pardösülerin kuşağı zünnar hükmünde midir?
Hayır. Zünnara benzemiyor. Keşişlerin bağladığı zünnar başkadır. O, (teslisi temsilen) üç ipin birbirine örülmesiyle hâsıl olan bir kuşaktır. İki ucu bağlanıp, sağ tarafta biri kısa, diğeri onun iki misli uzunlukta bırakılır.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar