Osmanlı kanunnamelerinde bazı suçlara ceza olarak cinsi uzvun kesilmesi, dağlanması geçiyor. “İçmek/ emcek kesilmesi veya dağlanması” gibi ifadelere rastladım. Bunlar doğru mudur?
Böyle bir şeyin olma ihtimali yoktur. Kanunname metni sahih olmayabilir. Metinlerin ve o günki tabirlerin bugünki lisana tam tatbik edilememesinden kaynaklanan yanlışlardır. Zira buna dair bir tane misal yoktur.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar