Ruhulmeani sahibi Alusi nasıl bir şahsiyettir?
Alimdir. Ama Vehhabi tesirinde kalmıştır. Tefsiri avam tarafından rağbet görmüşse de, ulema arasında bir kıymet kazanamamıştır.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar