Emir Timur’un Sivas’ta başlarında mushaflarla kendisini karşılayan talebeleri fillere çiğnetmesi gerçek midir?
Bilemiyoruz. Mübalağa olabilir. Binlerce insan öldürdükten sonra mushafları çiğnetmekte ne var?
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar