Şarkta ağalığın kalkmasıyla büyük şehirlere fazlaca göç yaşanması arasında münasebet var mıdır?
Toprak ağalığının müspet tarafı daha fazla idi. Hem maddi, hem manevi olarak cemiyeti diri tutuyordu. Ağa, köylüyü himaye ediyordu. Ayrıca mıntıkadaki şıh denilen şeyhler, manevi ve kültürel dinamikleri canlı tutuyordu. 1925’lerden itibaren, bilhassa 1950’lerden itibaren bunun yıkılması, şehre göçün sebeplerinden birisidir.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar