Vehhabilik, 72 bid’at fırkasından hangisine dâhildir?
Mücessime, Müşebbihe, Haricilik ve Zahirilik karışımı müstakil bir fırkadır.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar